Thứ Tư, ngày 13/11/2019 05:01 AM (GMT+7)
Nhân viên ngân hàng bị điện giật tử vong khi kiểm tra điện ở bồn nước

Nhân viên ngân hàng bị điện giật tử vong khi kiểm tra điện ở bồn nước

Anh T. lên tầng 2 thuộc cơ quan để kiểm tra điện ở bồn nước, tuy nhiên khi vừa bước lên, anh T. bất ngờ bị điện rò rỉ, giật.