Chủ Nhật, ngày 08/12/2019 12:59 PM (GMT+7)
Gã giang hồ có "kim bài miễn tử" được thờ ở Sài Gòn

Gã giang hồ có "kim bài miễn tử" được thờ ở Sài Gòn

Công tử Hai Miêng, giang hồ ngang tàng nhất Sài Gòn hơn 120 năm trước, được dân chúng xem như anh hùng và là hình tượng trượng...