Chủ Nhật, ngày 16/06/2019 17:44 PM (GMT+7)
Kinh tế tư nhân phát triển không có nghĩa phải co hẹp kinh tế Nhà nước

Kinh tế tư nhân phát triển không có nghĩa phải co hẹp kinh tế Nhà nước2

Tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển không có nghĩa phải co hẹp kinh tế Nhà nước. Nếu như kinh tế Nhà nước có hiệu quả,...