Thứ Tư, ngày 29/01/2020 08:17 AM (GMT+7)
Thương mại hiện đại tràn về nông thôn Sài thành

Thương mại hiện đại tràn về nông thôn Sài thành

10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), TP.HCM đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông ghiệp sang phi nông nghiệp nhằm tăng...