Thứ Tư, ngày 11/12/2019 17:51 PM (GMT+7)
“Bộ Chính trị đã nêu rõ các địa chỉ có thể chạy chức, chạy quyền”

“Bộ Chính trị đã nêu rõ các địa chỉ có thể chạy chức, chạy quyền”3

Theo ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng của Ban Tổ chức Trung ương, để chống chạy chức, chạy quyền, Quy định 205 của Bộ Chính trị...