Thứ Tư, ngày 20/11/2019 06:42 AM (GMT+7)
Kiểm toán Deloitte từ chối kết luận về "di sản Trịnh Xuân Thanh"

Kiểm toán Deloitte từ chối kết luận về "di sản Trịnh Xuân Thanh"

Điều đáng chú ý nhất tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC - mã chứng...