Thứ Năm, ngày 24/10/2019 08:48 AM (GMT+7)
Nêu loạt vấn đề đất đai, kiểm toán kiến nghị Bình Định ‘rút kinh nghiệm’

Nêu loạt vấn đề đất đai, kiểm toán kiến nghị Bình Định ‘rút kinh nghiệm’6

Kiểm toán nhà nước kiến nghị tỉnh Bình Định chấn chỉnh, rút kinh nghiệm nhiều vấn đề tồn tại liên quan đến việc quản lý, sử dụng...