Thứ Sáu, ngày 23/03/2018 20:23 PM (GMT+7)
Người “trở về từ năm 2030” vượt bài kiểm tra nói dối

Người “trở về từ năm 2030” vượt bài kiểm tra nói dối

Người tự nhận mình “trở về từ năm 2030” mới đây đã hoàn thành bài kiểm tra nói dối của kênh Apex TV.