Thứ Hai, ngày 18/11/2019 03:37 AM (GMT+7)
Vụ cháy Rạng Đông: Bây giờ, UBND quận Thanh Xuân muốn kiểm điểm ai?

Vụ cháy Rạng Đông: Bây giờ, UBND quận Thanh Xuân muốn kiểm điểm ai?

UBND phường Hạ Đình bị UBND quận Thanh Xuân kiểm điểm vì lý do vượt thẩm quyền, chưa đủ cơ sở khi cảnh báo về tác hại vụ cháy nhà...