Thứ Năm, ngày 12/12/2019 09:47 AM (GMT+7)
Nhiều tréo ngoe trong quy hoạch sử dụng đất ở Bình Phước

Nhiều tréo ngoe trong quy hoạch sử dụng đất ở Bình Phước

Ngày 12/11, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trong việc thực hiện...