Thứ Sáu, ngày 21/06/2019 02:21 AM (GMT+7)
Lùng sục khắp nơi bắt loài tí hon màu đen sì, bán gần 6 triệu đồng/kg

Lùng sục khắp nơi bắt loài tí hon màu đen sì, bán gần 6 triệu đồng/kg

Trần Hòa Ngân, sống ở làng Mao Kiều, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Năm nay 50 tuổi, ngoài đồng áng thì công việc chủ yếu...