Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 00:02 AM (GMT+7)
Cán bộ công chức phải kê khai những tài sản nào?

Cán bộ công chức phải kê khai những tài sản nào?

Cán bộ, công chức, viên chức sẽ phải thực hiện kê khai tài sản theo luật Phòng chống tham nhũng 2018. Những tài sản nào cán bộ...