Thứ Ba, ngày 22/01/2019 22:36 PM (GMT+7)
Gia Cát Lượng tự giác kê khai tài sản như thế nào?

Gia Cát Lượng tự giác kê khai tài sản như thế nào?

Trong lịch sử, Gia Cát Lượng là quan chức cổ đại đầu tiên tự giác kê khai tài sản. Ông là mẫu người tiêu biểu của văn hóa truyền...