Chủ Nhật, ngày 16/06/2019 11:43 AM (GMT+7)
Nóng: Eximbank hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông 2019 vì cổ đông không đến dự

Nóng: Eximbank hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông 2019 vì cổ đông không đến dự1

Tính đến 9h30 phút, tổng số cổ đông tham dự đại hội chỉ có 198 người, đại diện cho 708.346.564 cổ phần (tỷ lệ 57,62%), không đủ tỷ...