Thứ Hai, ngày 18/11/2019 13:54 PM (GMT+7)
Những cây phất trần của các thái giám Trung Quốc: Vũ khí bí mật?

Những cây phất trần của các thái giám Trung Quốc: Vũ khí bí mật?

Thực tế là những cây phất trần này cũng được xem như một thứ vũ khí của các thái giám. Tuy nhiên công dụng thực sự của món vũ khí...