Thứ Năm, ngày 18/07/2019 07:38 AM (GMT+7)
Điều mà mỹ nhân "chân to" đã làm khiến vị Hoàng đế tàn bạo gắn bó không rời

Điều mà mỹ nhân "chân to" đã làm khiến vị Hoàng đế tàn bạo gắn bó không rời

Mã Hoàng hậu luôn là người tự tay chăm lo từng bữa cơm cho chồng. Theo nhiều ghi chép Mã Hoàng hậu do không thể sinh con nên Chu...