Thứ Năm, ngày 14/11/2019 14:06 PM (GMT+7)
Việt Nam phản bác quan điểm của Trung Quốc về hoạt động dầu khí trên biển Đông

Việt Nam phản bác quan điểm của Trung Quốc về hoạt động dầu khí trên biển Đông

Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng phản đối những phát ngôn của Trung Quốc liên quan đến những hoạt động kinh tế của Việt Nam...