Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 06:39 AM (GMT+7)
Máy bay đột ngột hạ độ cao, hành khách bị hất văng lên không trung

Máy bay đột ngột hạ độ cao, hành khách bị hất văng lên không trung

Máy bay đột ngột hạ độ cao khiến nhiều hành khách bị hất khỏi ghế khi đang ngủ, ba tiếp viên bị thương.