Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 22:21 PM (GMT+7)
Mẹ H'Hen Niê: May mắn con gái cứng đầu cãi lời, không lấy chồng ở tuổi 14

Mẹ H'Hen Niê: May mắn con gái cứng đầu cãi lời, không lấy chồng ở tuổi 14

Bà H'Ngơn Niê xúc động kể nhờ H'Hen Niê cứng đầu không chịu cưới chồng, sinh đẻ sớm, giờ bà được thấy con thành công.