Thứ Tư, ngày 23/10/2019 12:29 PM (GMT+7)
Trường quốc tế tại Việt Nam được quy định như thế nào?

Trường quốc tế tại Việt Nam được quy định như thế nào?

Cha mẹ muốn cho con học hãy xem chương trình đào tạo, chất lượng của trường, chứ đừng chỉ quan tâm tên gọi "trường quốc tế".