Thứ Tư, ngày 19/06/2019 10:35 AM (GMT+7)
Tên sát nhân kỳ dị yêu thích các đám cháy: Động cơ khó ngờ

Tên sát nhân kỳ dị yêu thích các đám cháy: Động cơ khó ngờ

Bruce Lee thừa nhận việc phóng hỏa là sở thích và tên sát nhân này coi lửa chính là sức mạnh của mình. Được ngắm nhìn các đám cháy...