Thứ Sáu, ngày 22/02/2019 03:17 AM (GMT+7)
Hang động triệu năm bị tàn phá: Chủ tịch Thanh Hóa chỉ đạo xử lý

Hang động triệu năm bị tàn phá: Chủ tịch Thanh Hóa chỉ đạo xử lý

Sau khi Dân Việt phản ánh về hang động với thạch nhũ triệu năm bị tàn phá tại xã Hà Tân (huyện Hà Trung), ông Nguyễn Đình Xứng -...