Thứ Tư, ngày 26/06/2019 02:53 AM (GMT+7)
Bệnh viện 108 hiện đại top Đông Nam Á, coi bệnh nhân như người thân

Bệnh viện 108 hiện đại top Đông Nam Á, coi bệnh nhân như người thân

Không đâu như ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, quân nhân, bệnh nhân, bác sỹ đều như cùng chung một “chiến tuyến”, chung mái...