Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 12:19 PM (GMT+7)
“Anh Hải ra khỏi CLB phòng chống tội phạm của phường sẽ tốt hơn…”

“Anh Hải ra khỏi CLB phòng chống tội phạm của phường sẽ tốt hơn…”2

Xung quanh vụ “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải có ý định xin ra khỏi Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hoà ở Bình Dương đang...