Thứ Năm, ngày 14/11/2019 03:52 AM (GMT+7)
Thời buổi tấc đất tấc vàng nhưng lòng người thảo thơm, rộng rãi!

Thời buổi tấc đất tấc vàng nhưng lòng người thảo thơm, rộng rãi!

Thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, việc thuyết phục một hộ dân hiến một khoảnh đất để mở rộng hẻm tưởng chừng rất khó khăn lại được...