Thứ Ba, ngày 24/09/2019 03:01 AM (GMT+7)
Huyền thoại đá nổi Thoại Sơn và chuyện "săn vàng" ly kỳ như truyền thuyết

Huyền thoại đá nổi Thoại Sơn và chuyện "săn vàng" ly kỳ như truyền thuyết

Theo truyền thuyết, đồng đá nổi (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) rộng lớn xưa kia từng xuất hiện hàng hà loại đá có hình thù đa...