Thứ Hai, ngày 27/01/2020 04:44 AM (GMT+7)
Loài cây trắc quý hiếm thế nào mà dân ở đây ngày đêm canh giữ?

Loài cây trắc quý hiếm thế nào mà dân ở đây ngày đêm canh giữ?

Tuần tra bảo vệ, chăm sóc… là những công việc thường ngày của cộng đồng người dân tộc Bahnar ở huyện Chư Păh (Gia Lai) nhằm bảo vệ...