Thứ Bảy, ngày 20/07/2019 00:20 AM (GMT+7)
Dân ở nơi này ngày càng có tiền nhờ nuôi trâu, trồng dược liệu

Dân ở nơi này ngày càng có tiền nhờ nuôi trâu, trồng dược liệu

Cần cù, chịu khó nhưng không ít hội viên, nông dân xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) không thể thoát nghèo do thiếu vốn, kiến...