Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 17:58 PM (GMT+7)
Những “bông hoa” đẹp ở Tam Dương

Những “bông hoa” đẹp ở Tam Dương

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", “Lấy dân làm gốc”, những năm qua huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã vận động người dân...