Thứ Bảy, ngày 20/01/2018 16:53 PM (GMT+7)
Đồng thuận - “chìa khóa” về đích nông thôn mới ở Tam Dương

Đồng thuận - “chìa khóa” về đích nông thôn mới ở Tam Dương

Là huyện nông nghiệp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, song với chủ trương lấy dân làm gốc, dân chủ, đồng thuận cao đã giúp...