Thứ Tư, ngày 22/05/2019 23:54 PM (GMT+7)
Quảng Nam: Chong đèn lưới bắt cá cơm, 1 tối kiếm 100 triệu đồng

Quảng Nam: Chong đèn lưới bắt cá cơm, 1 tối kiếm 100 triệu đồng

Trong mấy ngày qua, ngư dân hành nghề mành đèn ở Thăng Bình, Duy Xuyên (Quảng Nam) trúng đậm cá cơm. Nhiều tàu một đêm phải vào...