Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 13:16 PM (GMT+7)
Quảng Ngãi: Kỷ luật chủ tịch và phó chủ tịch huyện vụ thi tuyển giáo viên

Quảng Ngãi: Kỷ luật chủ tịch và phó chủ tịch huyện vụ thi tuyển giáo viên1

Liên quan đến những sai sót và vi phạm trong kỳ thi tuyển giáo viên năm 2017-2018 tại huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), cấp thẩm quyền...