Thứ Hai, ngày 09/12/2019 01:29 AM (GMT+7)
Nông dân miền núi cũng làm nông với điện thoại thông minh

Nông dân miền núi cũng làm nông với điện thoại thông minh

Sau 3 năm triển khai Dự án “Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên Hội Nông...