Thứ Hai, ngày 09/12/2019 01:00 AM (GMT+7)
Lai Châu: Dân Tân Uyên góp đất, góp công làm nông thôn mới

Lai Châu: Dân Tân Uyên góp đất, góp công làm nông thôn mới1

Năm 2008, huyện Tân Uyên (Lai Châu) được chia tách, thành lập từ huyện Than Uyên, vì vậy, khi bắt tay vào thực hiện Chương trình...