Thứ Năm, ngày 24/10/2019 09:36 AM (GMT+7)
Cà Mau: Vườn chôm chôm chín rộ, phải bắc thang lên hái mỏi tay

Cà Mau: Vườn chôm chôm chín rộ, phải bắc thang lên hái mỏi tay

Chôm chôm vốn là loại cây ăn trái chỉ thích hợp với vùng đất ngọt phù sa, đất thịt pha cát hoặc đất đỏ bazan, có khả năng thoát...