Thứ Hai, ngày 18/11/2019 01:39 AM (GMT+7)
Khai thác "mỏ vàng trắng", bài 3

Khai thác "mỏ vàng trắng", bài 3

Tỉnh Kiên Giang đã có trên 2.000 nhà nuôi chim yến, trở thành tỉnh có tốc độ phát triển nhanh và lớn nhất cả nước. Dân thì “chạy”...