Thứ Sáu, ngày 23/08/2019 12:03 PM (GMT+7)
Dùng bằng THPT giả, 7 cán bộ bị buộc thôi việc

Dùng bằng THPT giả, 7 cán bộ bị buộc thôi việc

Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết bước đầu đã làm rõ 14 cán bộ sử dụng bằng THPT giả, đang xem xét xử lý kỷ luật