Chủ Nhật, ngày 15/09/2019 12:48 PM (GMT+7)
Huyện nghèo Kon Rẫy tạo đột phá từ cây trồng

Huyện nghèo Kon Rẫy tạo đột phá từ cây trồng

Là huyện nghèo của tỉnh Kon Tum, với xuất phát điểm rất thấp, nhưng sau nhiều năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới...