Thứ Ba, ngày 22/10/2019 10:33 AM (GMT+7)
Con trai được ghép tim, mẹ hiến tạng để trả ơn đời

Con trai được ghép tim, mẹ hiến tạng để trả ơn đời

"Họ sinh ra con tôi một lần nữa, tôi nguyện hiến thân xác này để tạ ơn", bà Huỳnh Thị Ánh, 56 tuổi, nói rồi ký vào đơn xin hiến...