Thứ Sáu, ngày 20/10/2017 08:42 AM (GMT+7)
Trêu tức hà mã đang ngủ, sư tử trả giá đắt

Trêu tức hà mã đang ngủ, sư tử trả giá đắt

Sư tử cả gan chọc vào hà mã, một trong những động vật có vú nguy hiểm nhất trên đất liền, phải trả giá bằng cả mạng sống của nó.