Chủ Nhật, ngày 16/06/2019 17:43 PM (GMT+7)
Tổng Cục trưởng Thủy lợi hướng dẫn 6 bước rửa tay với xà phòng

Tổng Cục trưởng Thủy lợi hướng dẫn 6 bước rửa tay với xà phòng3

Tại Lễ mít tinh phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục thủy...