Thứ Bảy, ngày 15/12/2018 02:18 AM (GMT+7)
"Chây ì" bàn giao quỹ bảo trì, Phúc Hà Group cố tình làm trái luật?

"Chây ì" bàn giao quỹ bảo trì, Phúc Hà Group cố tình làm trái luật?

Dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng nhưng liên doanh chủ đầu tư chung cư Nam Xa La (Hà Đông, Hà Nội) vẫn “chây ì”...