Chủ Nhật, ngày 24/06/2018 01:08 AM (GMT+7)
Vận chuyển 500kg gà thải từ Lộc Bình về Bắc Giang để bán kiếm lời

Vận chuyển 500kg gà thải từ Lộc Bình về Bắc Giang để bán kiếm lời

Đội Quản lý thị trường số 3, Công an Lạng Sơn đã tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nắm địa bàn,...