Thứ Bảy, ngày 25/11/2017 09:48 AM (GMT+7)
Đỉnh cao của "nghệ thuật dìm hàng"

Đỉnh cao của "nghệ thuật dìm hàng"

Nếu bạn nghĩ mình đã đạt đến trình độ thượng thừa của "nghệ thuật dìm hàng", thì có thể bạn đã lầm.