Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 23:19 PM (GMT+7)
Không có chuyện hèm rượu "giết" được virus dịch tả heo châu Phi

Không có chuyện hèm rượu "giết" được virus dịch tả heo châu Phi

Đến nay, 20 con heo được dùng để kiểm chứng khả năng chữa lành bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP) bằng hèm rượu ở Đồng Nai đều đã...