Thứ Hai, ngày 21/10/2019 22:33 PM (GMT+7)
Thi tuyển công chức thay đổi thế nào từ 25/6/2019?

Thi tuyển công chức thay đổi thế nào từ 25/6/2019?

Từ ngày 25/6/2019, phương thức thi tuyển công chức cấp xã, phường, thị trấn sẽ có sự thay đổi.