Thứ Ba, ngày 24/04/2018 10:35 AM (GMT+7)
Công đức ở đền chùa: Có nên cầu trúng số, buôn may bán đắt?

Công đức ở đền chùa: Có nên cầu trúng số, buôn may bán đắt?1

Nhiều người nghĩ rằng, chỉ cần bỏ tiền vào hòm công đức là đã “tích đức” và càng bỏ nhiều nơi, nhiều “cửa”, nhiều tiền thì đức sẽ...