Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 22:41 PM (GMT+7)
Hướng dẫn kê khai, điều chỉnh một số thông tin BHXH, BHYT

Hướng dẫn kê khai, điều chỉnh một số thông tin BHXH, BHYT

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT trong quá trình tổ chức xác minh và rà soát dữ liệu, BHXH TP.HCM ban hành...