Thứ Hai, ngày 20/05/2019 12:28 PM (GMT+7)
Biệt kích Hải quân Mỹ ra đời vì chiến tranh Việt Nam

Biệt kích Hải quân Mỹ ra đời vì chiến tranh Việt Nam

Ít ai biết rằng, lực lượng biệt kích huyền thoại này của Mỹ được thành lập trong Chiến tranh Việt Nam là để chống lại thứ "vũ khí"...