Thứ Hai, ngày 22/07/2019 04:15 AM (GMT+7)
Vĩnh Phúc xây dựng nông thôn mới: Sông Lô gặp khó với 2 xã cuối

Vĩnh Phúc xây dựng nông thôn mới: Sông Lô gặp khó với 2 xã cuối

Tính đến nay, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã có 14/16 xã về đích nông thôn mới (NTM). Còn 2 xã là Tứ Yên và Như Thụy gặp khó ở...