Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 19:10 PM (GMT+7)
Ảnh: Căn hầm đặc biệt chống bom nguyên tử ở Hoàng thành Thăng Long

Ảnh: Căn hầm đặc biệt chống bom nguyên tử ở Hoàng thành Thăng Long3

Hầm T1 nằm bên dưới tòa nhà Cục Tác chiến trong khuôn viên Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) có khả năng chống được sức...